De M&C-matrix: Een Krachtig Hulpmiddel voor Strategische Analyse

2gwkmealprep.com  » Uncategorized »  De M&C-matrix: Een Krachtig Hulpmiddel voor Strategische Analyse

De M&C-matrix: Een Krachtig Hulpmiddel voor Strategische Analyse

0 Reacties

De M&C-matrix: Een hulpmiddel voor strategische analyse

In de wereld van bedrijfsstrategieën is het van cruciaal belang om een duidelijk beeld te hebben van de positie van je organisatie in de markt en de richting die je wilt opgaan. Een waardevol hulpmiddel dat hierbij kan helpen, is de M&C-matrix.

De M&C-matrix, ook wel bekend als de Marktaandeel-Marktgroei matrix, is ontwikkeld door de Amerikaanse managementconsultants Bruce Henderson en Igor Ansoff. Het is een model dat helpt bij het identificeren van verschillende strategische opties op basis van de marktpositie en groeipotentieel van een product, merk of dienst.

Het model maakt gebruik van twee dimensies: marktaandeel en marktgroei. Marktaandeel verwijst naar het aandeel dat jouw organisatie heeft in de totale markt voor een specifiek product of dienst. Marktgroei geeft aan hoe snel die specifieke markt groeit.

Op basis van deze dimensies worden vier kwadranten gevormd:

 1. Sterren: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een snelgroeiende markt. Sterren hebben veel potentieel en vereisen vaak extra investeringen om hun groei te stimuleren.
 2. Vraagtekens (ook wel probleemkinderen genoemd): Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Vraagtekens hebben mogelijkheden voor groei, maar vereisen aandacht en investeringen om hun marktpositie te versterken.
 3. Melkkoeien: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Melkkoeien genereren nog steeds inkomsten, maar vereisen minder investeringen omdat ze al een sterke positie hebben.
 4. Honden: Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Honden hebben beperkte groeimogelijkheden en kunnen overwogen worden om te worden afgestoten of geherpositioneerd.

Door gebruik te maken van de M&C-matrix kunnen organisaties hun strategische opties identificeren. Sterren moeten worden ondersteund met investeringen om hun groei te stimuleren. Vraagtekens vereisen mogelijk herpositionering of extra marketinginspanningen om hun marktaandeel te vergroten. Melkkoeien moeten efficiënt worden beheerd om blijvende inkomsten te genereren, terwijl honden mogelijk moeten worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden.

Het belangrijkste voordeel van de M&C-matrix is dat het organisaties helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van objectieve analyse. Het biedt inzicht in de huidige positie van producten, merken of diensten en geeft richting aan toekomstige strategische keuzes.

Echter, het is belangrijk op te merken dat de M&C-matrix slechts één tool is binnen het bredere scala aan strategische modellen en benaderingen. Het moet worden gebruikt in combinatie met andere analyses en inzichten om een volledig beeld te krijgen van de strategische positie van een organisatie.

Al met al kan de M&C-matrix een waardevol instrument zijn voor organisaties die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak bij het analyseren van hun marktpositie en groeipotentieel. Door deze matrix toe te passen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde strategische beslissingen nemen en hun concurrentiepositie versterken in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

 

8 Veelgestelde Vragen over de M&C Matrix in het Nederlands (NL)

 1. Wat is een M&C Matrix?
 2. Hoe gebruik je de M&C Matrix?
 3. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een M&C Matrix?
 4. Welke informatie wordt verzameld met behulp van een M&C Matrix?
 5. Hoe kun je de resultaten analyseren die door de M&C Matrix worden verstrekt?
 6. Waarom is een M&C Matrix nuttig voor bedrijven en organisaties?
 7. Welke tips zijn er om het meeste uit uw M&C matrix te halen?
 8. Zijn er beperkingen aan het gebruik van een M&C matrix?

Wat is een M&C Matrix?

De M&C-matrix, ook wel bekend als de Marktaandeel-Marktgroei matrix, is een strategisch analysemodel dat wordt gebruikt om de positie van een product, merk of dienst in de markt te bepalen en strategische beslissingen te nemen. Het model werd ontwikkeld door Bruce Henderson en Igor Ansoff, twee Amerikaanse managementconsultants.

De M&C-matrix maakt gebruik van twee dimensies: marktaandeel en marktgroei. Marktaandeel verwijst naar het aandeel dat een organisatie heeft in de totale markt voor een specifiek product of dienst. Marktgroei geeft aan hoe snel die specifieke markt groeit.

Op basis van deze dimensies worden vier kwadranten gevormd:

 1. Sterren: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een snelgroeiende markt. Sterren hebben veel potentieel en vereisen vaak extra investeringen om hun groei te stimuleren.
 2. Vraagtekens (ook wel probleemkinderen genoemd): Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Vraagtekens hebben mogelijkheden voor groei, maar vereisen aandacht en investeringen om hun marktpositie te versterken.
 3. Melkkoeien: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Melkkoeien genereren nog steeds inkomsten, maar vereisen minder investeringen omdat ze al een sterke positie hebben.
 4. Honden: Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Honden hebben beperkte groeimogelijkheden en kunnen overwogen worden om te worden afgestoten of geherpositioneerd.

De M&C-matrix helpt organisaties om hun strategische opties te identificeren op basis van de positie van hun producten, merken of diensten in de markt. Het biedt inzicht in welke gebieden extra investering nodig hebben, welke mogelijkheden er zijn voor groei en welke producten mogelijk moeten worden afgestoten.

Het gebruik van de M&C-matrix helpt organisaties bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het formuleren van strategieën die passen bij hun specifieke marktpositie en groeipotentieel. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de M&C-matrix slechts één tool is binnen het bredere scala aan strategische modellen en benaderingen, en dat het moet worden gebruikt in combinatie met andere analyses en inzichten voor een volledig beeld van de strategische positie van een organisatie.

Hoe gebruik je de M&C Matrix?

Het gebruik van de M&C-matrix omvat een aantal stappen om inzicht te krijgen in de strategische positie van je producten, merken of diensten. Hier zijn de stappen die je kunt volgen:

Identificeer de relevante markt: Bepaal welke markt je wilt analyseren en waarop je je wilt richten. Dit kan een specifieke productcategorie, een merk of een dienst zijn.

Verzamel gegevens: Verzamel gegevens over het marktaandeel en de marktgroei van jouw product, merk of dienst. Het marktaandeel kan worden berekend door jouw omzet te delen door de totale omzet in die specifieke markt. De marktgroei kan worden bepaald aan de hand van onderzoek naar trends en voorspellingen binnen die markt.

Plaats jouw product, merk of dienst in de matrix: Teken een grafiek met twee assen: één voor het marktaandeel en één voor de marktgroei. Plaats jouw product, merk of dienst in het bijbehorende kwadrant op basis van de verzamelde gegevens.

Analyseer elk kwadrant: Bekijk elk kwadrant afzonderlijk en begrijp wat het betekent voor jouw strategische beslissingen.

– Sterren: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een snelgroeiende markt. Overweeg investeringen om hun groei verder te stimuleren.

– Vraagtekens: Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Overweeg herpositionering, extra marketinginspanningen of investeringen om hun marktpositie te versterken.

– Melkkoeien: Dit zijn producten, merken of diensten met een hoog marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Beheer ze efficiënt om blijvende inkomsten te genereren.

– Honden: Dit zijn producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Overweeg afstoting of herpositionering van deze producten.

Maak strategische keuzes: Op basis van de analyse van elk kwadrant kun je strategische beslissingen nemen. Dit kan bestaan uit het vergroten van investeringen in sterren, het heroverwegen van vraagtekens, het efficiënt beheren van melkkoeien en het aanpassen of afstoten van honden.

Monitor en herzie regelmatig: De M&C-matrix is geen statisch model en de positie van jouw product, merk of dienst kan veranderen naarmate de marktomstandigheden evolueren. Het is belangrijk om regelmatig de positie opnieuw te evalueren en indien nodig aanpassingen aan je strategie te maken.

Door deze stappen te volgen, kun je de M&C-matrix effectief gebruiken als een hulpmiddel voor strategische analyse en besluitvorming binnen jouw organisatie.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een M&C Matrix?

Het gebruik van een M&C-matrix, ook wel bekend als de Marktaandeel-Marktgroei matrix, biedt verschillende voordelen voor organisaties. Enkele belangrijke voordelen zijn:

 1. Strategische besluitvorming: De M&C-matrix helpt bij het nemen van strategische beslissingen op basis van objectieve analyse. Het biedt een gestructureerd kader om de huidige positie van producten, merken of diensten te begrijpen en richting te geven aan toekomstige strategische keuzes.
 2. Inzicht in marktpositie: De matrix geeft inzicht in de marktpositie van een product, merk of dienst op basis van twee belangrijke dimensies: marktaandeel en marktgroei. Dit helpt organisaties te begrijpen waar ze staan ten opzichte van hun concurrenten en welke mogelijkheden er zijn voor groei.
 3. Identificeren van groeipotentieel: Door de verschillende kwadranten in de M&C-matrix te analyseren, kunnen organisaties producten, merken of diensten identificeren met potentieel voor groei. Dit stelt hen in staat om gerichte investeringen te doen en middelen toe te wijzen aan die gebieden die het meeste groeipotentieel hebben.
 4. Efficiënt middelenbeheer: De M&C-matrix helpt bij het efficiënt beheren van middelen binnen een organisatie. Producten, merken of diensten die zich bevinden in het “Melkkoeien”-kwadrant – met een hoog marktaandeel in een langzaam groeiende markt – kunnen bijvoorbeeld worden beheerd om blijvende inkomsten te genereren, terwijl minder middelen worden geïnvesteerd.
 5. Risicobeheersing: De M&C-matrix helpt ook bij het identificeren van risico’s en uitdagingen. Producten, merken of diensten die zich bevinden in het “Honden”-kwadrant – met een laag marktaandeel in een langzaam groeiende markt – kunnen mogelijk worden afgestoten of geherpositioneerd om de risico’s te verminderen en beter aan te sluiten op veranderende marktomstandigheden.

Kortom, het gebruik van een M&C-matrix biedt organisaties een gestructureerde aanpak voor strategische analyse en besluitvorming. Het geeft inzicht in de huidige positie, identificeert groeipotentieel, optimaliseert middelenbeheer en helpt risico’s te beheersen. Dit stelt organisaties in staat om hun concurrentiepositie te versterken en succesvol te opereren in een dynamische zakelijke omgeving.

Welke informatie wordt verzameld met behulp van een M&C Matrix?

Met behulp van een M&C-matrix worden twee belangrijke gegevens verzameld: marktaandeel en marktgroei. Deze informatie is essentieel bij het analyseren van de strategische positie van een product, merk of dienst binnen een bepaalde markt.

1. Marktaandeel: Dit verwijst naar het aandeel dat jouw organisatie heeft in de totale markt voor een specifiek product of dienst. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Om het marktaandeel te bepalen, wordt gekeken naar de omzet, verkoopvolumes of andere relevante maatstaven in vergelijking met de concurrentie.

2. Marktgroei: Dit geeft aan hoe snel de specifieke markt waarin het product, merk of dienst opereert groeit. Het kan worden gemeten aan de hand van historische gegevens of voorspellingen op basis van trends en marktonderzoek. Marktgroei kan worden uitgedrukt als een absoluut percentage of als een relatieve waarde ten opzichte van andere markten.

Door deze twee gegevens te combineren, kan de M&C-matrix verschillende strategische opties identificeren en classificeren op basis van hun positie in termen van marktaandeel en groeipotentieel. Dit biedt organisaties waardevolle inzichten bij het nemen van beslissingen over investeringen, herpositionering, marketinginspanningen en andere strategische acties.

Het verzamelen van deze informatie vereist doorgaans betrouwbare gegevensbronnen, zoals verkooprapportages, marktonderzoeken, branche-analyses en concurrentieanalyses. Het is belangrijk om nauwkeurige en actuele gegevens te gebruiken om een realistisch beeld te krijgen van de marktpositie en groeimogelijkheden van een product, merk of dienst.

Hoe kun je de resultaten analyseren die door de M&C Matrix worden verstrekt?

Het analyseren van de resultaten die door de M&C-matrix worden verstrekt, is een belangrijke stap om strategische beslissingen te nemen. Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden bij het analyseren van de matrixresultaten:

 1. Marktaandeel en marktgroei: Bekijk allereerst de positie van elk product, merk of dienst in termen van marktaandeel en marktgroei. Identificeer welke categorieën (sterren, vraagtekens, melkkoeien, honden) ze vallen en begrijp hoe deze positie hun strategische waarde beïnvloedt.
 2. Sterren: Richt je op producten, merken of diensten die zich in het sterrenkwadrant bevinden. Dit zijn je groeipotentieel en vereisen extra investeringen om hun succes voort te zetten. Analyseer welke specifieke acties nodig zijn om hun marktaandeel verder te vergroten en hun groei te stimuleren.
 3. Vraagtekens: Besteed aandacht aan producten, merken of diensten die als vraagtekens worden geclassificeerd. Hoewel ze momenteel een laag marktaandeel hebben, bevinden ze zich in een snelgroeiende markt en hebben ze potentieel voor toekomstige groei. Analyseer welke stappen kunnen worden genomen om hun marktpositie te versterken, zoals herpositionering, marketinginspanningen of investeringen.
 4. Melkkoeien: Onderzoek producten, merken of diensten die als melkkoeien worden beschouwd. Deze hebben een hoog marktaandeel, maar opereren in een langzaam groeiende markt. Analyseer hoe je hun winstgevendheid kunt behouden en maximaliseren door efficiënt beheer en kostenoptimalisatie.
 5. Honden: Neem ook honden in overweging, producten, merken of diensten met een laag marktaandeel in een langzaam groeiende markt. Overweeg of het de moeite waard is om deze te behouden of dat ze moeten worden afgestoten of geherpositioneerd om waarde te creëren. Analyseer de kosten en baten van eventuele aanpassingen die nodig zijn om hun prestaties te verbeteren.
 6. Verband tussen kwadranten: Let op het verband tussen de verschillende kwadranten. Bijvoorbeeld, kunnen sterren in de toekomst melkkoeien worden? Of kunnen vraagtekens evolueren naar sterren? Identificeer mogelijke strategische trajecten en overweeg welke acties nodig zijn om die overgang mogelijk te maken.
 7. Concurrentieanalyse: Voer ook een concurrentieanalyse uit om te begrijpen hoe andere spelers zich positioneren binnen elk kwadrant. Analyseer hun sterke en zwakke punten, evenals mogelijke bedreigingen en kansen voor jouw organisatie.

Het analyseren van de resultaten van de M&C-matrix vereist zorgvuldige overweging van verschillende factoren en kan leiden tot waardevolle inzichten voor strategische besluitvorming. Het is belangrijk om deze analyse regelmatig bij te werken naarmate de marktomstandigheden veranderen om de concurrentiepositie van jouw organisatie te behouden en te versterken.

Waarom is een M&C Matrix nuttig voor bedrijven en organisaties?

De M&C-matrix, ook bekend als de Marktaandeel-Marktgroei matrix, is een nuttig instrument voor bedrijven en organisaties om verschillende redenen:

 1. Strategische analyse: De M&C-matrix biedt een gestructureerd kader voor strategische analyse. Het helpt bij het identificeren van de positie van een product, merk of dienst in de markt en geeft inzicht in het groeipotentieel.
 2. Richting bepalen: Door gebruik te maken van de M&C-matrix kunnen bedrijven hun strategische richting bepalen op basis van objectieve gegevens. Het model verdeelt producten, merken of diensten in verschillende kwadranten op basis van hun marktaandeel en groeipotentieel, waardoor duidelijke strategische opties ontstaan.
 3. Resourceallocatie: De M&C-matrix helpt bij het effectief toewijzen van middelen en investeringen. Door te begrijpen welke producten, merken of diensten sterren zijn (hoog marktaandeel in snelgroeiende markten), kunnen bedrijven gericht investeren om hun groei verder te stimuleren.
 4. Risicobeheer: De M&C-matrix helpt bij het identificeren van risico’s en uitdagingen binnen een organisatieportfolio. Producten, merken of diensten die zich in het hondenkwadrant bevinden (laag marktaandeel in langzaam groeiende markten) kunnen worden heroverwogen om verdere verliezen te voorkomen.
 5. Concurrentievoordeel: Door de M&C-matrix toe te passen, kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken. Het model helpt bij het identificeren van sterren die mogelijkheden bieden voor groei en het herpositioneren of versterken van vraagtekens om hun marktaandeel te vergroten.
 6. Besluitvorming: De M&C-matrix biedt een objectieve basis voor strategische besluitvorming. Het helpt bij het evalueren van verschillende producten, merken of diensten binnen een organisatieportfolio en ondersteunt weloverwogen beslissingen over investeringen, marketinginspanningen en herpositionering.

Kortom, de M&C-matrix is nuttig omdat het bedrijven en organisaties in staat stelt om hun marktpositie en groeipotentieel te analyseren, strategische richtingen te bepalen, middelen effectief toe te wijzen, risico’s te beheren, concurrentievoordeel te behalen en weloverwogen beslissingen te nemen. Het is een waardevol instrument dat kan bijdragen aan het succesvol navigeren binnen een dynamische zakelijke omgeving.

Welke tips zijn er om het meeste uit uw M&C matrix te halen?

Om het meeste uit uw M&C-matrix te halen en effectieve strategische beslissingen te nemen, zijn hier enkele tips:

 1. Verzamel betrouwbare gegevens: Zorg ervoor dat u beschikt over nauwkeurige en actuele gegevens over marktaandeel en marktgroei. Dit zal de basis vormen voor uw analyse en besluitvorming.
 2. Definieer duidelijke criteria: Stel heldere criteria op om producten, merken of diensten in de juiste kwadranten van de matrix te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op specifieke marktaandeelpercentages of groeicijfers.
 3. Identificeer strategische opties: Analyseer de resultaten van de matrix om strategische opties te identificeren voor elk kwadrant. Denk na over welke acties nodig zijn om sterren verder te laten groeien, vraagtekens te verbeteren, melkkoeien efficiënt te beheren en honden aan te passen of af te stoten.
 4. Prioriteer uw acties: Geef prioriteit aan de strategische opties op basis van hun potentieel en impact op uw organisatie. Focus op diegene die het meeste waarde kunnen toevoegen aan uw bedrijf.
 5. Ontwikkel gedetailleerde plannen: Werk gedetailleerde plannen uit voor elke strategische optie die u wilt nastreven. Bepaal welke middelen, investeringen en acties nodig zijn om uw doelen te bereiken.
 6. Monitor en evalueer regelmatig: Houd uw marktaandeel en marktgroei nauwlettend in de gaten en evalueer regelmatig de effectiviteit van uw strategische acties. Pas indien nodig uw plannen aan om bij te sturen.
 7. Combineer met andere analyses: Gebruik de M&C-matrix als een aanvullend hulpmiddel naast andere strategische analyses, zoals SWOT-analyse of concurrentieanalyse. Dit zal u helpen een breder perspectief te krijgen en betere beslissingen te nemen.
 8. Blijf flexibel: Houd er rekening mee dat marktomstandigheden kunnen veranderen, waardoor uw positie in de matrix kan verschuiven. Wees bereid om uw strategische plannen aan te passen en nieuwe kansen of bedreigingen aan te pakken.

Door deze tips toe te passen, kunt u het potentieel van de M&C-matrix volledig benutten en uw organisatie helpen bij het nemen van strategische beslissingen die aansluiten bij de marktrealiteit en groeipotentieel.

Zijn er beperkingen aan het gebruik van een M&C matrix?

Hoewel de M&C-matrix een nuttig hulpmiddel is voor strategische analyse, zijn er enkele beperkingen waarvan je op de hoogte moet zijn bij het gebruik ervan:

 1. Eenzijdige focus: De M&C-matrix richt zich voornamelijk op marktaandeel en marktgroei als de belangrijkste factoren voor strategische besluitvorming. Het houdt echter geen rekening met andere belangrijke aspecten zoals concurrentiekrachten, technologische veranderingen, klantenvoorkeuren of economische omstandigheden. Het is daarom belangrijk om de M&C-matrix te combineren met andere strategische modellen en analyses om een vollediger beeld te krijgen.
 2. Statische weergave: De M&C-matrix geeft een momentopname van de marktpositie en groeipotentieel van producten, merken of diensten. Het houdt geen rekening met veranderingen in de tijd, zoals verschuivingen in marktaandelen of fluctuaties in marktgroeisnelheden. Daarom moet de matrix regelmatig worden bijgewerkt en geëvalueerd om relevant te blijven.
 3. Beperkte focus op winstgevendheid: Hoewel de M&C-matrix kan helpen bij het identificeren van producten, merken of diensten met groeipotentieel, houdt het geen rekening met winstgevendheid. Een product met een hoog marktaandeel kan bijvoorbeeld nog steeds weinig winst genereren als het gepaard gaat met hoge kosten. Daarom is het belangrijk om naast de M&C-matrix ook financiële analyses uit te voeren om de winstgevendheid van strategische opties te beoordelen.
 4. Beperkte toepasbaarheid: De M&C-matrix is met name geschikt voor bedrijven die actief zijn in markten met duidelijke groeipatronen en waar marktaandeel een belangrijke factor is. Voor bedrijven die opereren in verzadigde markten met weinig groeimogelijkheden, kan de matrix minder relevant zijn. Het is belangrijk om de context van je specifieke bedrijfstak en markt in overweging te nemen bij het gebruik van de M&C-matrix.

Kortom, hoewel de M&C-matrix een waardevol hulpmiddel is voor strategische analyse, heeft het enkele beperkingen. Het is belangrijk om deze beperkingen te begrijpen en aanvullende analyses uit te voeren om een vollediger beeld te krijgen bij het nemen van strategische beslissingen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.